onsdag 2 november 2011

Turné i sydöstra Östersjöområdet

Inför att jag tillträder vid årsskiftet som ordförande i Euroregion Baltic, gör jag den här veckan ett besök hos fyra av medlemmarna. Igår var det Kaliningrad som gällde. Kaliningrad är en rysk exklav inklämd mellan två EU-länder, Polen och Litauen. När man pratar med Kaliningradbor om vad som skulle kunna göras för att underlätta handel med kringliggande regioner, tas nästan alltid frågan om visum upp. Visum krånglar onekligen till det för resor. Den som vill resa in eller ut ur Kaliningrad måste planera sin resa i god tid och måste dessutom ha en inbjudan för att berättiga till visum. Vissa förenklingar finns för resor inom 50 km från gränsen.

Det är dock inte bara visum som är ett problem. Gränsövergångarna är otroligt ineffektiva. Igår åkte jag med bil från Kaliningrad till Olsztyn i Polen. Det var helg i Polen och därför inte någon kö över gränsen över huvud taget. Ryssarna åker normalt på vardagarna in och handlar mat i Polen, och polackerna åker in i Kaliningrad för att tanka bensin, som kostar ca 6.50 kr litern. Igår var det som sagt inte någon kö, utan vi kunde köra rakt fram till varje station. Trots det tog det 30 minuter att komma igenom två passkontroller och två tullkontroller. Det var inte så att vi råkade ut för någon grundlig genomsökning av bilen, utan det var passkontrollerna som tog den längsta tiden. En normal vardag tar det två timmar att passera gränsen. Det måste vara ett lika stort hinder som visumtvånget, och betydligt lättare att åtgärda.


måndag 31 oktober 2011

Höjda elpriser i Sydsverige en politisk konstruktion

Från och med imorgon delas Sverige in i fyra elprisområden. I den sydligaste regionen finns inte ett enda kärnkraftverk. Svenska kraftnät har valt att dra gränsen söder om både Ringhals och Oskarshamn. Dessutom har ju kärnkraftsmotståndarna sett till att Barsebäck lades ner! Sydsverige har därmed förvandlats till en region med elunderskott på helt konstgjord väg. Att Oskarshamn ligger i Småland och Kalmar län torde vara oomtvistat, men genom ett penstreck på kartan får Kalmariterna och vi övriga i södra Sverige högre elpriser. Detta är upprörande. En konspirationsteoretiker kunde ju misstänka att det finns en dominans av Göteborgare och Stockholmare i Svenska kraftnät, men så enkelt kan det väl inte vara?

Sydsvenskan SvD

onsdag 17 augusti 2011

Infrastrukturministern på besök

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på besök i länet igår. Älmhults kommun, IKEA, Växjö kommun och Regionförbundet södra Småland fick möjlighet att berätta om länets olika behov av infrastrukturinvesteringar. Mest akuta är kapacitetshöjande åtgärder som mötesspår och ställverk. Även större investeringar som att göra E4 i Ljungby till motorväg, samt Sydostlänken (järnväg från Älmhult till Karlshamn via Olofström) diskuterades. Det är värdefullt att ansvarigt statsråd kommer ut på plats för att få direkt information från dem som är berörda.

tisdag 24 maj 2011

Gratis resa med barnvagn - för övriga passagerares skull

Socialdemokraterna har motionerat om att det skall vara gratis att åka buss för den som har barnvagn. Alliansen har beslutat tillstyrka det men begränsat det till att gälla fram till att man kan betala med SMS biljett även i vårt län. Vårt (alliansens) motiv är att det skall vara smidigare för föräldrar och att det skall gå snabbare vid påstigning för att undvika förseningar. När det blir möjligt att betala med SMS biljett är undantaget överflödigt. Visserligen kommer SMS-biljetten att vara något dyrare än en resa med rabattkort, men å andra sidan tar barnvagnen rätt mycket extra plats.

(S) vill införa betalstation i bakre delen av varje buss, vilket skulle underlätta både påstigande för alla passagerare och möjliggöra de flesta betalalternativ bak i bussen. Detta måste ställas mot kostnaderna för apparaterna. Kostnaden är ganska avsevärd i förhållande till nyttan, och därför avslår alliansen den delen.

Då är det i så fall mer angeläget att få betalstationer i Öresundstågen och i de kommande regionaltågen. (SMP)


måndag 16 maj 2011

Invigning av Sösdala Järnvägsstation!

Det är inte varje dag som det invigs en ny järnvägsstation, men under en tid framöver kommer det att bli allt vanligare. Skåne, Kronoberg och Jönköpings län får sammanlagt 16 nya stationer under en treårsperiod, som resultat av ett framgångsrikt samarbete där regioner, kommuner, EU och trafikverket samverkar för att få regionaltåg. Det kommer att bli ett stort lyft för de berörda orterna, men också för närliggande orter. Sösdala var först ut, och närmare tusen personer av 1500 invånare slöt upp för att se på första tågavgången. Fantastiskt roligt.

torsdag 28 april 2011

Höjda bensinpriser hotar tillväxten

Idag har bensinpriset höjts ännu en gång. Effekten är att det blir dyrare att ta sig till jobbet för dem som inte har möjlighet att gå eller cykla. Den främsta orsaken till de höjda priserna är naturligtvis oron i mellersta östern. Problemet är att det finns en multiplikator i form av moms som gör att staten tjänar pengar på höjningen av råoljepriserna, samtidigt som priset kan göra det olönsamt att ta ett jobb långt hemmifrån. Mer än halva bensinpriset utgörs av skatter. Staten har tar in energiskatt och koldioxidskatt för att hålla nere bensinkonsumtionen i landet. Momsen räknas både på råvarukostnaden och på skatten. Det här systemet leder till underliga effekter. Nivån på energi- och koldioxidskatt är rimligen satta för att ge ett totalpris som är lagom avskräckande. När då råoljepriset och därmed också momsen höjs kraftigt, blir totalpriset ett annat än vad som var tänkt när energi och koldioxidskatten sattes.

Vi måste nog hitta ett system där staten inte ökar skatten samtidigt som råoljepriserna stiger. Annars blir konsekvenserna antingen orimliga ekonomiska försämringar för hushåll som är beroende av bilen, eller i värsta fall, att resekostnaden blir större än skillnaden mellan lön och socialbidrag. Avdragsrätten för resor till jobbet är inte heller i närheten av den verkliga kostnaden för att köra, och den följer inte bensinpriset.

fredag 8 april 2011

Nu har jag blivit Hälsotrampare

Växjö kommun och landstinget har ett projekt som heter Hälsotrampare. Det går ut på att anställda (även politiker) skriver på ett kontrakt där de lovar att cykla till jobbet minst tre gånger i veckan. De som har långt till jobbet kan cykla minst två km i början eller slutet av sin resa. Vinsterna är många. Lägre CO2 utsläpp, mindre trängsel i trafiken, bättre hälsa och billigare för både deltagare och arbetsgivare. Det har nämligen visat sig vid ett liknande projekt i Uppsala, att sjuktalen bland deltagarna sjönk tydligt. Därmed tjänar alla på detta. Kan man tappa några kilon på det här sättet vore det inte dumt. Idag var jag på invägning och mätning av blodtryck och syreupptagningsförmåga. I november är det dags att mäta igen. Spännande att se om det fungerar. Det här är praktisk miljöpolitik och folkhälsopolitik i ett!

tisdag 15 mars 2011

Rörande enighet om sammanhållningspolitiken

Idag träffades ledande företrädare för landets regioner i ett möte för att diskutera EU:s sammanhållningspolitik. I centrum för diskussionen var de så kallade strukturfonderna. Alla var rörande överens om att det behövs pengar för regional utveckling och att strukturfonderna fyller en viktig funktion. I regeringen finns de som vill minska EU:s utgifter för sammanhållningspolitiken, förmodligen eftersom Sverige är så stor nettobetalare till EU. Det kan man lätt förstå, men pengarna till regional utveckling i Sverige behövs i alla fall. Förra gången det begav sig, fick Sverige en "rabatt" på avgiften till EU som kompensation för att man är så stor nettobetalare till systemet. Den rabatten skulle med fördel kunna placeras i en svensk regional utvecklingsfond.

onsdag 9 mars 2011

Gratis bussar är inte gratis

Idag sa vi i majoriteten nej till en motion från (S) om gratis bussar till kulturevenemang. Det finns ju inget som är gratis! Någon måste betala, och när det gäller skolbarn är det kommunerna som skall betala. Regionförbundet subventionerar redan gruppbiljetterna mycket kraftigt, och att göra det helt gratis för kommunerna, betyder bara att kostnaden sprids ut på fler skattebetalare.

lördag 26 februari 2011

Dålig precission på bostadsbidragen

Endast 60% av hushållen i länet som fick bostadsbidrag fick rätt belopp. 25% fick för mycket och måste nu betala tillbaka. Oavsett om man får för mycket eller för litet kan det få negativa konsekvenser för berörda hushåll. Att endast träffa rätt i 60% av fallen kan knappast vara acceptabelt. SMP

fredag 18 februari 2011

Innovationsstrategi för Sverige

Igår var jag på en mycket stimulerande tillställning om en nationell innovationsstrategi. Maud Olofsson hade bjudit in företrädare för näringsliv, lärosäten, inkubatorer, intresseorganisationer och myndigheter. Alla blandades vid olika bord och fick i uppgift att diskutera mål och medel för att få ett mer innovationsvänligt Sverige. Mycket kreativa diskussioner som förhoppningsvis leder vidare. Jag för min del kommer att tänka på innovationsperspektivet betydligt oftare. Det är en nyckel till tillväxt och framgång för vår region och vårt land.

fredag 11 februari 2011

Amerikanska ambasaden på besök

Igår flyttade delar av Amerikanska ambassaden in på residenset i Växjö. Syftet var att knyta kontakter, samt att ge Växjö-borna en chans att lära känna USA lite bättre. Företag och organisationer inom klimatområdet presenterade sina organisationer, lösningar och resultat för ambassadören som visade stort intresse för vad Växjö lyckats med när det gäller minskning av koldioxidutsläpp.

Därefter var det dags för Open Forum där deltagarna tillsammans diskuterade vad som skiljer och enar vår region med USA. Sedan delades detta upp i styrkor och svagheter för att slutligen hitta möjligheter. Ett kreativt forum i en kreativ miljö. Jag hoppas att det kommer uppföljare till detta evenemang, både från USA:s och andra ambassader.

Kristina Alsérs blogg

torsdag 10 februari 2011

Första riktiga regionstyrelsen avklarad!

Igår gick mitt första "riktiga" möte med styrelsen för Regionförbundet Södra Småland av stapeln. En av de mindre frågorna som kom upp var vad styrelsen skall heta. Enligt förbundsordningen heter det förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige, men de flesta tyckte att det lät mer som något som förekommer i fackföreningar, studieförbund och politiska partier. Så är det. Jag sitter själv med i "förbundsstyrelsen" för Moderaterna i Kronobergs län. Därför beslöt vi att i informella sammanhang fortsättningsvis använda benämningen Regionstyrelse och Regionfullmäktige. Vi beslöt också att se över förbundsordningen för att förtydliga den och bland annat ändra de formella namnen.

För övrigt gick styrelsen ungefär som man kan vänta. En blandning av information och beslut om projekt. Ett av projekten som vi biföll heter "För fler framgångsrika företag" och skall drivas av Almi.

Mötet avslutades med en livlig diskussion om regionfrågan, där de flesta har mer eller mindre välunderbyggda åsikter. Det uppdrogs därför till regiondirektören att ta fram mer fakta till nästa regionstyrelsemöte.

tisdag 8 februari 2011

Ännu en öppning i regionfrågan!

Igår mötte jag och några andra ledande politiker i länet Mats Sjöstrand. Sjöstrand är regeringens utredare som skall utreda ett antal statliga organisationers framtida regionala indelning, samt nya gränser för länen, som kommer att bli färre. Mats Sjöstrand var tydlig på flera punkter. Hans uppdrag är att komma med en rekommendation för statens regionala indelning, inte kommuner eller regioner. Han tar dock hänsyn till de regionala gränserna såsom de ser ut eller är beslutade vid 2011 års slut. Därmed finns en öppning för Skåne och Kronoberg att göra gemensam sak. Om vi kommer till skott och beslutar oss för att teckna ett avtal om sammangående, kan en ny sydsvensk region bli verklighet. 

fredag 4 februari 2011

Barnperspektiv eller arbetsmarknadsperspektiv

I Smålandsposten har det på senare tid funnits såväl artiklar som insändare där människor kräver nattöppna dagis, för att föräldrarna skall kunna jobba natt. Jag kan mycket väl förstå att problemet kan uppstå. Den som är ensamstående undersköterska till exempel, kan ha svårt att hitta ett jobb som inte innehåller nattpass. Det är lösningen med nattöppna förskolor som är fel.

För det första måste man se till vad som är bäst för barnen. Om föräldern jobbar natt och barnet är på förskolan under tiden.. var skall barnet då vara när föräldern sover ut efter sitt arbetspass? Det är inte rimligt att ett barn skall vara på förskola 18 timmar i sträck. 

För det andra måste andra lösningar prövas först. De allra flesta barn har två föräldrar, även om de inte bor ihop. Barntillsynen är ett gemensamt ansvar för båda föräldrar, och inte bara den ena.

I de fall där det bara finns en förälder, eller om båda jobbar natt, är det rimligt att i första hand komma överens med arbetsgivaren om mer barnvänliga arbetspass, och i andra hand se sig om efter ett annat arbete.

SmP

torsdag 3 februari 2011

Värmbys argument i regionfrågan håller inte

Lennart Värmby talar för en region med Småland och Östergötland i Smålandsposten idag (länk). Han hänvisar till att det finns etablerade samarbeten universitetet och polisen. Båda dessa samarbeten är med Kalmar län och jag har inte hört någon förespråkare för en sydlig region som vill utesluta Kalmar. Viktigare för regionsamarbetet är då sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen där det finns etablerat samarbete med framförallt Skåne och Blekinge.

Vidare argumenterar Värmby att Kronoberg inte hamnar i utkanten med en Småland-Östergötland region, men den som tittar på kartan ser lätt att Kronoberg är minst lika mycket i utkanten av Småland-Östergötland som av Skåne-Blekinge-Kronoberg. Lägger man sedan till Kalmar och/eller Jönköping så hamnar Kronoberg snarare i mitten av regionen. 

Att Smålandslänen har liknande struktur är inte ett recept för framgång. De flesta framgångsrika regioner har istället en blandad struktur. Det behövs en stark motor i en region, och en sådan är Öresundsregionen.

Nya utmaningar!

Den 12.e januari blev jag vald till ordförande för förbundsstyrelsen i Regionförbundet Södra Småland. Region vadå kanske du undrar? Det är en av mina utmaningar. Att sätta Regionförbundet "på kartan" så att det blir lite mer känt. Regionförbundet är ett kommunalt samverkansorgan med åtta kommuner och ett landsting som medlemmar. Alla ryms inom Kronobergs län. Regionförbundet driver verksamhet åt medlemmarna såsom Länstrafiken, AV-Media och Destination Småland.

Verksamheten finansieras av medlemmarna och är politiskt styrd. Jag har med andra ord blivit heltidspolitiker efter ca 30 år som fritidspolitiker. Det känns fantastiskt spännande och är vändpunkt i karriären som har kretsat kring IT. Nu väntar massor med nya möten och erfarenheter.