torsdag 10 februari 2011

Första riktiga regionstyrelsen avklarad!

Igår gick mitt första "riktiga" möte med styrelsen för Regionförbundet Södra Småland av stapeln. En av de mindre frågorna som kom upp var vad styrelsen skall heta. Enligt förbundsordningen heter det förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige, men de flesta tyckte att det lät mer som något som förekommer i fackföreningar, studieförbund och politiska partier. Så är det. Jag sitter själv med i "förbundsstyrelsen" för Moderaterna i Kronobergs län. Därför beslöt vi att i informella sammanhang fortsättningsvis använda benämningen Regionstyrelse och Regionfullmäktige. Vi beslöt också att se över förbundsordningen för att förtydliga den och bland annat ändra de formella namnen.

För övrigt gick styrelsen ungefär som man kan vänta. En blandning av information och beslut om projekt. Ett av projekten som vi biföll heter "För fler framgångsrika företag" och skall drivas av Almi.

Mötet avslutades med en livlig diskussion om regionfrågan, där de flesta har mer eller mindre välunderbyggda åsikter. Det uppdrogs därför till regiondirektören att ta fram mer fakta till nästa regionstyrelsemöte.

1 kommentar:

Lars sa...

Grattis till ordförandeposten och benämningarna ni kom fram till låter ju bra.
/Lars Alm