tisdag 15 mars 2011

Rörande enighet om sammanhållningspolitiken

Idag träffades ledande företrädare för landets regioner i ett möte för att diskutera EU:s sammanhållningspolitik. I centrum för diskussionen var de så kallade strukturfonderna. Alla var rörande överens om att det behövs pengar för regional utveckling och att strukturfonderna fyller en viktig funktion. I regeringen finns de som vill minska EU:s utgifter för sammanhållningspolitiken, förmodligen eftersom Sverige är så stor nettobetalare till EU. Det kan man lätt förstå, men pengarna till regional utveckling i Sverige behövs i alla fall. Förra gången det begav sig, fick Sverige en "rabatt" på avgiften till EU som kompensation för att man är så stor nettobetalare till systemet. Den rabatten skulle med fördel kunna placeras i en svensk regional utvecklingsfond.

onsdag 9 mars 2011

Gratis bussar är inte gratis

Idag sa vi i majoriteten nej till en motion från (S) om gratis bussar till kulturevenemang. Det finns ju inget som är gratis! Någon måste betala, och när det gäller skolbarn är det kommunerna som skall betala. Regionförbundet subventionerar redan gruppbiljetterna mycket kraftigt, och att göra det helt gratis för kommunerna, betyder bara att kostnaden sprids ut på fler skattebetalare.