tisdag 24 maj 2011

Gratis resa med barnvagn - för övriga passagerares skull

Socialdemokraterna har motionerat om att det skall vara gratis att åka buss för den som har barnvagn. Alliansen har beslutat tillstyrka det men begränsat det till att gälla fram till att man kan betala med SMS biljett även i vårt län. Vårt (alliansens) motiv är att det skall vara smidigare för föräldrar och att det skall gå snabbare vid påstigning för att undvika förseningar. När det blir möjligt att betala med SMS biljett är undantaget överflödigt. Visserligen kommer SMS-biljetten att vara något dyrare än en resa med rabattkort, men å andra sidan tar barnvagnen rätt mycket extra plats.

(S) vill införa betalstation i bakre delen av varje buss, vilket skulle underlätta både påstigande för alla passagerare och möjliggöra de flesta betalalternativ bak i bussen. Detta måste ställas mot kostnaderna för apparaterna. Kostnaden är ganska avsevärd i förhållande till nyttan, och därför avslår alliansen den delen.

Då är det i så fall mer angeläget att få betalstationer i Öresundstågen och i de kommande regionaltågen. (SMP)


måndag 16 maj 2011

Invigning av Sösdala Järnvägsstation!

Det är inte varje dag som det invigs en ny järnvägsstation, men under en tid framöver kommer det att bli allt vanligare. Skåne, Kronoberg och Jönköpings län får sammanlagt 16 nya stationer under en treårsperiod, som resultat av ett framgångsrikt samarbete där regioner, kommuner, EU och trafikverket samverkar för att få regionaltåg. Det kommer att bli ett stort lyft för de berörda orterna, men också för närliggande orter. Sösdala var först ut, och närmare tusen personer av 1500 invånare slöt upp för att se på första tågavgången. Fantastiskt roligt.