tisdag 1 december 2015

Ta till vara äldre medarbetares kompetens i Region Kronoberg!

En av de största utmaningarna för Region Kronoberg är att hitta personal med rätt kompetens. Personalen är vår viktigaste resurs och vi måste hela tiden arbeta med nya grepp för att behålla samt rekrytera medarbetare till oss. Dagens arbetsliv innebär att andelen äldre anställda är fler, medan yngre personer kommer ut allt senare i arbetslivet. Att få fler att vilja fortsätta arbeta är positivt och nödvändigt för att möta den demografiska utvecklingen, men ställer också krav på oss som arbetsgivare.

I Alliansens budgetförslag 2016 skriver vi att Region Kronoberg ska införa strukturerade samtal med alla äldre medarbetare i god tid innan pension i syfte att få fler att vilja arbeta längre. För att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och uppmuntra till fortsatt anställning vill vi erbjuda flexibilitet i arbetstiden. Det ska vara möjligt att gå ner eller upp i tjänst utifrån behov och önskemål. Äldres kompetens måste alltid tas till vara och vi måste ta ansvar för att uppmuntra äldre medarbetare att fungera som mentorer för yngre medarbetare.

I dagsläget när man fyller 67 år, kan arbetsgivaren erbjuda timanställning. Detta bör tas tillvara liksom andra möjligheter att låta medarbetare arbeta kvar och använda sin kompetens både inom sin profession och i mentorskap. I annat fall går värdefull kompetens förlorad eller flyttar till bemanningsföretag där Region Kronoberg kan tvingas betala mångdubbelt för samma kompetens.

Därför har vi också lämnat in en motion till Regionfullmäktige där vi vill ha en plan för strukturerat arbete för att behålla äldre medarbetare i Region Kronoberg. Detta är en viktig del av regionens framtida kompetensförsörjning och ett nödvändigt arbete för att tillvarata värdefulla kunskaper såväl inom hälso-och sjukvårdsområdet som inom regional utveckling.

Suzanne Frank (m)
Roland Gustbée (m)

fredag 23 januari 2015

Yrkesbrottsling får lindrigt straff!

Nu har än en gång en yrkesbrottsling fått ett lindringt straff. En dieseltjuv med specialtillverkad utrustning monterad på sin svärfars lastbil får en månads fängelse. Lastbilen beslagtas inte eftersom den ägs av svärfar, men ingen tycks ifrågasätta om svärfar kände till svärsonens verksamhet. I så fall är ha också medskyldig. Trots att brottet inte kan anses av engångskaraktär och att tingsrätten anser att det finns risk för återfall blir brottslingen inte utvisad. Det finns stora glapp mellan tingsrättens bedömning och det de flesta anser vara rätt! SmP

torsdag 31 oktober 2013

Med bättre resursfördelning undviks diskriminering!

Det har framkommit att friskolor har prioriterat att ta in välartade högpresterande elever före elever som är lågpresterande med diagnoser. Det är givetvis inte acceptabelt att skolorna bryter mot lagar och regler, men samtidigt är det inte så konstigt att en del lockas att göra det så som resursfördelningssystemet fungerar.

Varje skola, både kommunala och fristående, vill ge alla sina elever en så god utbildning som möjligt. Då måste man också ha resurser som motsvarar elevens behov. Om två elever söker sig till en skola och samma skolpeng följer med eleverna, är det fullt rationellt, att vilja prioritera den elev som kräver minst arbete. Om vi istället gör om resursfördelningssystemet så att eleverna får med sig en skolpeng som gör det möjligt att uppfylla elevens behov, finns det inte längre någon motivation till att diskriminera.

Det här berör både kommunala skolor och fristående. Idag kan kommunala skolor "ha otur" och få en ovanligt hög andel elever med särskilda behov. Resultatet blir att personalen går på knäna och samtidigt blir studiemiljön för alla elever i de berörda klasserna ohållbar. Andra skolor har tur, och har färre än genomsnittligt antal elever med särskilda behov.

Idag har olika kommuner olika system för resursfördelning, och säkerligen har någon kommun ett sådant system som jag förespråkar, men andra kommuner gör det lätt för sig och går istället på upptagningsområdets socioekonomiska profil. Ett sådant system blir väldigt trubbigt, när elever väljer att söka skolor utanför sitt upptagningsområde! SmP

lördag 23 mars 2013

Olika domar diskriminering?

Smålandsposten rapporterar idag om domar mot fyra rånare som rånade ICA i Vislanda 27 oktober 2012. Av oklar anledning döms den 19-åriga kvinnan betydligt lindrigare än de tre männen, trots att hon är tidigare dömd för personrån och trots att hon både planerade och deltog i rånet. Männen varav läsarna endast får veta åldern på den ene ("28-åringen") får som lägst två år i fängelse, medan kvinnan kommer undan med tre månader plus skyddstillsyn.

Är det könsdiskriminering, åldersdiskriminering eller andra motiv bakom skillnaderna i straff? Det framgår inte av artikeln, men det mest sannolika är nog att kvinnan fått lägre straff på grund av sin ålder. Jag vet att det finns en praxis att döm mildare när förövaren är ung, men jag anser att den som är myndig och åtnjuter samma rättigheter som alla andra vuxna borde också straffas lika.

torsdag 8 november 2012

Tveksam kommunal satsning på elektronisk brevlåda

Enligt Smålandsposten idag satsar Växjö kommun på att erbjuda medborgarna en elektronisk brevlåda genom Brevo. Exakt vad kommunens insats i det hela är framgår inte för Brevo är gratis och tillgängligt för alla. Jag är mycket skeptisk till om detta är ett framgångskoncept. Posten försökte för ett antal år sedan med att erbjuda alla medborgare en elektronisk brevlåda som skulle ersätta den fysiska. Det misslyckades kapialt och idag är det inte många som ens mins projektet.

Idag är förutsättningarna ännu sämre, för de flesta människor får eller kan få viktiga dokument via sin internet bank eller via e-post. Vad tillför Brevo? Inte högre säkerhet än internet-banken! Inte större smidighet än e-post. Om kommunens engagemang begränsar sig till att erbjuda att leverera kommunala försändelser till Brevo så är allt gott och väl. Kommunen skall vara serviceinriktad och för dem som gillar Brevo är det bra om kommunen stöder det. Det får dock inte bli något som kommunen prackar på dem som aldrig har efterfrågat det.

måndag 10 september 2012

En dag med Serviceresor


Som ansvarig politiker är det viktigt att lära känna verksamheter som man ansvarar för. Därför ”PRAO:ade” jag i torsdags i en av Serviceresors bilar. Det var en mindre buss med rullstolsramp och plats för två rullstolar, samt ytterligare upp till fem resenärer (så som den var utrustad när jag åkte med).

Vi började vid 07.30 och hämtade upp en ung man i rullstol som skulle till gymnasiesärskolan. Vi kom fram lite för tidigt så för att inte stressa resenären, satt vi kvar i bilen och lät bli att öppna bakdörrarna och fälla ut rampen tills det var dags. Eftersom resenären inte syntes till, ringde chauffören på och strax kunde rullstolen köras ombord. Stolen säkrades i golvet vid fyra punkter och säkerhetsbältet spändes fast. En kort tur till gymnasieskolan där personal mötte upp. 

Nästa tur var redan inbokad, men Serviceresor ringde upp chauffören och meddelade att det blivit en miss som gjorde att vi fick åka och hämta en annan resenär istället för den planerade. Snabb omställning och färden bar till söder där en pojke skulle hämtas till ”språkis” i centrum. Noggrann kontroll av bälte och bälteskudde och sedan bar det av. Instruktionen sa att pojken skulle följas in, men personal mötte upp vid bilen. 

Dagens sista planerade resa var en så kallad slinga, med fyra personer som alla skulle åka till dagcenter i Bramstorp. Det blir god stämning i bilen eftersom alla känner varandra. Väl i Bramstorp blir chauffören och jag bjudna på fika, med hembakt bröd. Därefter passar chauffören på att visa mig hur en trappklättrare fungerar. Jag får prova att köra den (utan rullstol) och inser snart både svårigheter och möjligheter med detta hjälpmedel. Svårigheterna handlar om trånga eller svängda trappor, och om hur man fäster den stora uppsjö av olika rullstolar som finns på marknaden. Möjligheten är att det krävs väldigt lite styrka för att hjälpa någon upp eller ner för en trappa.

Efter Bramstorp, följer en rad körningar som kommer på mejl till en smart-phone. Det är inte ett helt optimalt system då det kan ta upp till fem minuter innan instruktionerna för körningen kommer. Systemet är på gång att bytas ut så att instruktionerna kommer till taxametern istället, vilket kommer att underlätta för chauffören och snabba upp kommunikationen.

Jag slås av hur positivt chaufförens arbete kan vara. Nästan alla resenärer är glada och trevliga, och de möts av respekt och servicevilja. Det är en viktig samhällstjänst som utförs och det verkar uppskattas av alla, till och med när man har fått vänta en halvtimme på en sjukresa!

Roland Gustbée

tisdag 21 februari 2012

Tveksamma vindkraftsinvesteringar

Landstinget Kronoberg överväger att köpa in sig i vindkraftverk. Tidigare har Hyresbostäder i Växjö begärt att få göra detsamma. Varför överväger dessa organisationer överhuvudtaget att investera i något som är så långt från deras kärnverksamhet. Det hela bygger på att skattelagstiftningen gör det billigare att konsumera el som man själv producerar än om någon annan gör det. Det är med andra ord en form av fullt laglig skatteplanering.

De som borde vara bäst på elproduktion är ju elbolagen, men då blir det dyrare för konsumenten, i detta fall Landstinget eller Hyresbostäder. Var och en kan ju lätt inse att det borde vara bättre ur samhällsekonomisk synvinkel om företag som är specialiserade på energiproduktion gör investeringarna, men här snedvrider skattelagstiftningen konkurrensen.

Risken som Landstinget och Hyresbostäder löper är att lagstiftningen ändras. Helt plötsligt blir deras investering då olönsam. Den risken skall vägas mot en mycket gynnsam kalkyl under nuvarande lagstiftning. Därför har även jag, efter mycket tvekan, accepterat att godkänna Hyresbostäders begäran.