fredag 23 januari 2015

Yrkesbrottsling får lindrigt straff!

Nu har än en gång en yrkesbrottsling fått ett lindringt straff. En dieseltjuv med specialtillverkad utrustning monterad på sin svärfars lastbil får en månads fängelse. Lastbilen beslagtas inte eftersom den ägs av svärfar, men ingen tycks ifrågasätta om svärfar kände till svärsonens verksamhet. I så fall är ha också medskyldig. Trots att brottet inte kan anses av engångskaraktär och att tingsrätten anser att det finns risk för återfall blir brottslingen inte utvisad. Det finns stora glapp mellan tingsrättens bedömning och det de flesta anser vara rätt! SmP

Inga kommentarer: