tisdag 27 oktober 2009

Lika villkor för offentligt och privat?

Smålandsposten rapporterar idag om en privatisering som ledde till fördyring länk. Inte för att de privata är sämre på att utföra tjänster utan för att länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet för privata utförare, tolkar socialtjänstlagen annorlunda än kommunen gör. Det är orimligt att ha olika regler för hur verksamheten skall bedrivas beroende på vem som utför tjänsterna. Resultatet av länsstyrelsens tolkning är att alla förlorar. Vare sig omsorgstagare, personal eller skattebetalare får det bättre av det nuvarande tillståndet.

onsdag 2 september 2009

Idag har jag varit på öppna kanalen och spelat in en reklamfilm för moderaterna i kyrkovalet. Lite märkligt känns det för mig för jag har aldrig stuckit under stol med att jag anser att det bästa vore om de politiska partierna lämnade kyrkoarenan. Samtidigt anser jag det viktigt att moderaterna kandiderar så länge andra politiska partier gör det. Om det skall sitta politiskt valda människor i Svenska kyrkans styrelser, så är det bäst om det är moderata politker.

Det var en rolig erfarenhet. Min första reklamfilm. Det blir nog mer.

tisdag 4 augusti 2009

Billigare byggen

I Tingsryd skall man nu pröva en billigare byggmetod för bostäder. Se SMP Jättebra att någon vågar pröva något nytt i den riktningen. I Växjö behövs det också fler bostäder, och gärna billiga sådana så att folk har råd att bo där. Det är inte rimligt med flera års kö för att få en bostad i Växjö tätort. Inte minst studentlägenheter bör byggas efter den ekonomi de tilltänkta hyresgästerna har.

Grönt eller betong

Det behöver inte vara ett val mellan grönt och betong i Högstorp. I dagens SmP
utpekas tre parkområden som tänkbara för seniorbostäder. Det bör vara möjligt att hitta andra placeringar för sådana boenden.

Omskärelse av barn

Smålandspostens ledarskribent Elisabet Lann försvarar idag omskärelse av pojkar på religiös grund med två argument.

Det första argumentet är att barnet senare kan komma att önska att det blivit omskuret (för att tillhöra gemenskapen i den religiösa kretsen). Det kan i och för sig inträffa, men skulle lika väl kunna användas som argument för kvinnlig omskärelse. Eftersom en omskärelse är oåterkallelig, kan det aldrig vara rätt att göra det på ett litet barn som inte förstår motiven. Om en vuxen vill göra det på egen bekostnad är det naturligtvis inget problem.

Elisabet Lanns andra argument är att så många omskärelser sker illegalt och därmed mer osäkert är ju knappast ett argument för att offra barnets rätt att välja. I så fall borde, med samma argumet, prostitution och narkotika bruk legaliseras och subventioneras. Även dessa aktiviteter lider av dålig hygien och rättsosäkerhet för offren.

tisdag 9 juni 2009

Passiva väljare

Robert Owen skriver idag i Smålandsposten att partierna varit för passiva och ointresserade av väljarna. http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/den-motvillige-medlemmen(1368200).gm Han grunder det främst på att han inte fått något utskick i sin brevlåda. Det handlar naturligtvis inte om något ointresse från partiernas sida. För moderaternas del kan jag berätta att vi haft en uppsjö av olika kanaler för att nå väljarna. Massutskick med posten hamnar ofta i pappersinsamlingen och därför har vi prövat andra vägar. Det har varit att möta väljarna där de är, i stan, utanför ICA, vid busshållplatser, mm. Vi har också knackat dörr och framför allt använt oss av internet. Självklart missas en och annan, men så blir det om man förlitar sig på utskick med posten också. Dessutom har faktiskt väljare en skyldighet att informera sig också. Det är inte bara att sitta som en fågelunge och vänta på att bli matad med information.

lördag 11 april 2009

Botvång visar behovet av ägarlägenheter

Smålandspostens ledare kommenterar i dag (artikel) att man kan bli vräkt om man inte bor tillräckligt ofta i sin hyresrätt. Detsamma kan även hända i en bostadsrätt, där bostadsrättsföreningen kan ha synpunkter på hur en lägenhet utnyttjas. Detta visar med tydlighet att det finns ett behov av ägarlägenheter, där ägaren själv bestämmer hur han vill utnyttja sin bostad.

måndag 2 mars 2009

Daniel - en man av folket?

Pressen gör ett stort nummer av att Victorias Daniel är en man av folket och att det är första gången en svensk tronarvinge gifter sig med en icke adlig man. Nog är det så att Drottning Slivia varken är av kunglig eller adlig börd? Det är således inget nytt under solen.

96 dagar kvar till det glömda valet

Den 7 juni är det val till Europa Parlamentet. Omkring hälften av alla röstberättigade brukar strunta i att rösta, och missar därmed sin demokratiska rättighet och skyldighet att påverka. Det är viktigt att Europa står upp för frihandel. Särskilt nu i ekonomiska kristider. Sverige är beroende av sin export. Då måste vi också vara beredda på att tillåta import och handel med tjänster. En röst på socialdemokraterna riskerar försvåra ytterligare för exportindustrin.

lördag 24 januari 2009

Sjukvård för papperslösa

Marcus Svensson skriver idag på Smålandspostens ledarsida att alla, inklusive papperslösa borde få subventionerad sjukvård. Självklart skall sjukvården ge akut vård som behövs, men måste det betalas av svenska skattebetalare Det låter rimligt vid första påseende, men är det rättvist? Det är alltid någon som betalar sjukvården. För en svensk som befinner sig i utlandet, är det antingen Försäkringskassan, det egna försäkringsbolaget, eller individen själv som får betala sjukvården. Det beror på vilket land man vistas i, och om man har betalt sin hem/reseförsäkring eller inte. Det är aldrig, mig veterligen, något annat lands skattebetalare som betalar sjukvården.

Det innebär dessutom att vi behandlar utlänningar olika. De som befinner sig i landet lagligt men tillfälligt, och de som befinner sig olagligt. Vi skulle behandla den som befinner sig olagligt i landet bättre än den som är här som turist. Det skulle i förlängningen innebära att vem som helst kan ta sig in i landet, med eller utan pass, och sedan njuta svensk sjukvård utan kostnader. Det räcker att ljuga och säga att man är utvisningshotad för att Landstinget skall öppna plånboken.