tisdag 27 oktober 2009

Lika villkor för offentligt och privat?

Smålandsposten rapporterar idag om en privatisering som ledde till fördyring länk. Inte för att de privata är sämre på att utföra tjänster utan för att länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet för privata utförare, tolkar socialtjänstlagen annorlunda än kommunen gör. Det är orimligt att ha olika regler för hur verksamheten skall bedrivas beroende på vem som utför tjänsterna. Resultatet av länsstyrelsens tolkning är att alla förlorar. Vare sig omsorgstagare, personal eller skattebetalare får det bättre av det nuvarande tillståndet.

Inga kommentarer: