tisdag 4 augusti 2009

Grönt eller betong

Det behöver inte vara ett val mellan grönt och betong i Högstorp. I dagens SmP
utpekas tre parkområden som tänkbara för seniorbostäder. Det bör vara möjligt att hitta andra placeringar för sådana boenden.

Inga kommentarer: