torsdag 31 oktober 2013

Med bättre resursfördelning undviks diskriminering!

Det har framkommit att friskolor har prioriterat att ta in välartade högpresterande elever före elever som är lågpresterande med diagnoser. Det är givetvis inte acceptabelt att skolorna bryter mot lagar och regler, men samtidigt är det inte så konstigt att en del lockas att göra det så som resursfördelningssystemet fungerar.

Varje skola, både kommunala och fristående, vill ge alla sina elever en så god utbildning som möjligt. Då måste man också ha resurser som motsvarar elevens behov. Om två elever söker sig till en skola och samma skolpeng följer med eleverna, är det fullt rationellt, att vilja prioritera den elev som kräver minst arbete. Om vi istället gör om resursfördelningssystemet så att eleverna får med sig en skolpeng som gör det möjligt att uppfylla elevens behov, finns det inte längre någon motivation till att diskriminera.

Det här berör både kommunala skolor och fristående. Idag kan kommunala skolor "ha otur" och få en ovanligt hög andel elever med särskilda behov. Resultatet blir att personalen går på knäna och samtidigt blir studiemiljön för alla elever i de berörda klasserna ohållbar. Andra skolor har tur, och har färre än genomsnittligt antal elever med särskilda behov.

Idag har olika kommuner olika system för resursfördelning, och säkerligen har någon kommun ett sådant system som jag förespråkar, men andra kommuner gör det lätt för sig och går istället på upptagningsområdets socioekonomiska profil. Ett sådant system blir väldigt trubbigt, när elever väljer att söka skolor utanför sitt upptagningsområde! SmP

lördag 23 mars 2013

Olika domar diskriminering?

Smålandsposten rapporterar idag om domar mot fyra rånare som rånade ICA i Vislanda 27 oktober 2012. Av oklar anledning döms den 19-åriga kvinnan betydligt lindrigare än de tre männen, trots att hon är tidigare dömd för personrån och trots att hon både planerade och deltog i rånet. Männen varav läsarna endast får veta åldern på den ene ("28-åringen") får som lägst två år i fängelse, medan kvinnan kommer undan med tre månader plus skyddstillsyn.

Är det könsdiskriminering, åldersdiskriminering eller andra motiv bakom skillnaderna i straff? Det framgår inte av artikeln, men det mest sannolika är nog att kvinnan fått lägre straff på grund av sin ålder. Jag vet att det finns en praxis att döm mildare när förövaren är ung, men jag anser att den som är myndig och åtnjuter samma rättigheter som alla andra vuxna borde också straffas lika.