lördag 26 februari 2011

Dålig precission på bostadsbidragen

Endast 60% av hushållen i länet som fick bostadsbidrag fick rätt belopp. 25% fick för mycket och måste nu betala tillbaka. Oavsett om man får för mycket eller för litet kan det få negativa konsekvenser för berörda hushåll. Att endast träffa rätt i 60% av fallen kan knappast vara acceptabelt. SMP

fredag 18 februari 2011

Innovationsstrategi för Sverige

Igår var jag på en mycket stimulerande tillställning om en nationell innovationsstrategi. Maud Olofsson hade bjudit in företrädare för näringsliv, lärosäten, inkubatorer, intresseorganisationer och myndigheter. Alla blandades vid olika bord och fick i uppgift att diskutera mål och medel för att få ett mer innovationsvänligt Sverige. Mycket kreativa diskussioner som förhoppningsvis leder vidare. Jag för min del kommer att tänka på innovationsperspektivet betydligt oftare. Det är en nyckel till tillväxt och framgång för vår region och vårt land.

fredag 11 februari 2011

Amerikanska ambasaden på besök

Igår flyttade delar av Amerikanska ambassaden in på residenset i Växjö. Syftet var att knyta kontakter, samt att ge Växjö-borna en chans att lära känna USA lite bättre. Företag och organisationer inom klimatområdet presenterade sina organisationer, lösningar och resultat för ambassadören som visade stort intresse för vad Växjö lyckats med när det gäller minskning av koldioxidutsläpp.

Därefter var det dags för Open Forum där deltagarna tillsammans diskuterade vad som skiljer och enar vår region med USA. Sedan delades detta upp i styrkor och svagheter för att slutligen hitta möjligheter. Ett kreativt forum i en kreativ miljö. Jag hoppas att det kommer uppföljare till detta evenemang, både från USA:s och andra ambassader.

Kristina Alsérs blogg

torsdag 10 februari 2011

Första riktiga regionstyrelsen avklarad!

Igår gick mitt första "riktiga" möte med styrelsen för Regionförbundet Södra Småland av stapeln. En av de mindre frågorna som kom upp var vad styrelsen skall heta. Enligt förbundsordningen heter det förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige, men de flesta tyckte att det lät mer som något som förekommer i fackföreningar, studieförbund och politiska partier. Så är det. Jag sitter själv med i "förbundsstyrelsen" för Moderaterna i Kronobergs län. Därför beslöt vi att i informella sammanhang fortsättningsvis använda benämningen Regionstyrelse och Regionfullmäktige. Vi beslöt också att se över förbundsordningen för att förtydliga den och bland annat ändra de formella namnen.

För övrigt gick styrelsen ungefär som man kan vänta. En blandning av information och beslut om projekt. Ett av projekten som vi biföll heter "För fler framgångsrika företag" och skall drivas av Almi.

Mötet avslutades med en livlig diskussion om regionfrågan, där de flesta har mer eller mindre välunderbyggda åsikter. Det uppdrogs därför till regiondirektören att ta fram mer fakta till nästa regionstyrelsemöte.

tisdag 8 februari 2011

Ännu en öppning i regionfrågan!

Igår mötte jag och några andra ledande politiker i länet Mats Sjöstrand. Sjöstrand är regeringens utredare som skall utreda ett antal statliga organisationers framtida regionala indelning, samt nya gränser för länen, som kommer att bli färre. Mats Sjöstrand var tydlig på flera punkter. Hans uppdrag är att komma med en rekommendation för statens regionala indelning, inte kommuner eller regioner. Han tar dock hänsyn till de regionala gränserna såsom de ser ut eller är beslutade vid 2011 års slut. Därmed finns en öppning för Skåne och Kronoberg att göra gemensam sak. Om vi kommer till skott och beslutar oss för att teckna ett avtal om sammangående, kan en ny sydsvensk region bli verklighet. 

fredag 4 februari 2011

Barnperspektiv eller arbetsmarknadsperspektiv

I Smålandsposten har det på senare tid funnits såväl artiklar som insändare där människor kräver nattöppna dagis, för att föräldrarna skall kunna jobba natt. Jag kan mycket väl förstå att problemet kan uppstå. Den som är ensamstående undersköterska till exempel, kan ha svårt att hitta ett jobb som inte innehåller nattpass. Det är lösningen med nattöppna förskolor som är fel.

För det första måste man se till vad som är bäst för barnen. Om föräldern jobbar natt och barnet är på förskolan under tiden.. var skall barnet då vara när föräldern sover ut efter sitt arbetspass? Det är inte rimligt att ett barn skall vara på förskola 18 timmar i sträck. 

För det andra måste andra lösningar prövas först. De allra flesta barn har två föräldrar, även om de inte bor ihop. Barntillsynen är ett gemensamt ansvar för båda föräldrar, och inte bara den ena.

I de fall där det bara finns en förälder, eller om båda jobbar natt, är det rimligt att i första hand komma överens med arbetsgivaren om mer barnvänliga arbetspass, och i andra hand se sig om efter ett annat arbete.

SmP

torsdag 3 februari 2011

Värmbys argument i regionfrågan håller inte

Lennart Värmby talar för en region med Småland och Östergötland i Smålandsposten idag (länk). Han hänvisar till att det finns etablerade samarbeten universitetet och polisen. Båda dessa samarbeten är med Kalmar län och jag har inte hört någon förespråkare för en sydlig region som vill utesluta Kalmar. Viktigare för regionsamarbetet är då sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen där det finns etablerat samarbete med framförallt Skåne och Blekinge.

Vidare argumenterar Värmby att Kronoberg inte hamnar i utkanten med en Småland-Östergötland region, men den som tittar på kartan ser lätt att Kronoberg är minst lika mycket i utkanten av Småland-Östergötland som av Skåne-Blekinge-Kronoberg. Lägger man sedan till Kalmar och/eller Jönköping så hamnar Kronoberg snarare i mitten av regionen. 

Att Smålandslänen har liknande struktur är inte ett recept för framgång. De flesta framgångsrika regioner har istället en blandad struktur. Det behövs en stark motor i en region, och en sådan är Öresundsregionen.

Nya utmaningar!

Den 12.e januari blev jag vald till ordförande för förbundsstyrelsen i Regionförbundet Södra Småland. Region vadå kanske du undrar? Det är en av mina utmaningar. Att sätta Regionförbundet "på kartan" så att det blir lite mer känt. Regionförbundet är ett kommunalt samverkansorgan med åtta kommuner och ett landsting som medlemmar. Alla ryms inom Kronobergs län. Regionförbundet driver verksamhet åt medlemmarna såsom Länstrafiken, AV-Media och Destination Småland.

Verksamheten finansieras av medlemmarna och är politiskt styrd. Jag har med andra ord blivit heltidspolitiker efter ca 30 år som fritidspolitiker. Det känns fantastiskt spännande och är vändpunkt i karriären som har kretsat kring IT. Nu väntar massor med nya möten och erfarenheter.