lördag 26 februari 2011

Dålig precission på bostadsbidragen

Endast 60% av hushållen i länet som fick bostadsbidrag fick rätt belopp. 25% fick för mycket och måste nu betala tillbaka. Oavsett om man får för mycket eller för litet kan det få negativa konsekvenser för berörda hushåll. Att endast träffa rätt i 60% av fallen kan knappast vara acceptabelt. SMP

Inga kommentarer: