fredag 11 februari 2011

Amerikanska ambasaden på besök

Igår flyttade delar av Amerikanska ambassaden in på residenset i Växjö. Syftet var att knyta kontakter, samt att ge Växjö-borna en chans att lära känna USA lite bättre. Företag och organisationer inom klimatområdet presenterade sina organisationer, lösningar och resultat för ambassadören som visade stort intresse för vad Växjö lyckats med när det gäller minskning av koldioxidutsläpp.

Därefter var det dags för Open Forum där deltagarna tillsammans diskuterade vad som skiljer och enar vår region med USA. Sedan delades detta upp i styrkor och svagheter för att slutligen hitta möjligheter. Ett kreativt forum i en kreativ miljö. Jag hoppas att det kommer uppföljare till detta evenemang, både från USA:s och andra ambassader.

Kristina Alsérs blogg

Inga kommentarer: