torsdag 3 februari 2011

Värmbys argument i regionfrågan håller inte

Lennart Värmby talar för en region med Småland och Östergötland i Smålandsposten idag (länk). Han hänvisar till att det finns etablerade samarbeten universitetet och polisen. Båda dessa samarbeten är med Kalmar län och jag har inte hört någon förespråkare för en sydlig region som vill utesluta Kalmar. Viktigare för regionsamarbetet är då sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen där det finns etablerat samarbete med framförallt Skåne och Blekinge.

Vidare argumenterar Värmby att Kronoberg inte hamnar i utkanten med en Småland-Östergötland region, men den som tittar på kartan ser lätt att Kronoberg är minst lika mycket i utkanten av Småland-Östergötland som av Skåne-Blekinge-Kronoberg. Lägger man sedan till Kalmar och/eller Jönköping så hamnar Kronoberg snarare i mitten av regionen. 

Att Smålandslänen har liknande struktur är inte ett recept för framgång. De flesta framgångsrika regioner har istället en blandad struktur. Det behövs en stark motor i en region, och en sådan är Öresundsregionen.

Inga kommentarer: