fredag 18 februari 2011

Innovationsstrategi för Sverige

Igår var jag på en mycket stimulerande tillställning om en nationell innovationsstrategi. Maud Olofsson hade bjudit in företrädare för näringsliv, lärosäten, inkubatorer, intresseorganisationer och myndigheter. Alla blandades vid olika bord och fick i uppgift att diskutera mål och medel för att få ett mer innovationsvänligt Sverige. Mycket kreativa diskussioner som förhoppningsvis leder vidare. Jag för min del kommer att tänka på innovationsperspektivet betydligt oftare. Det är en nyckel till tillväxt och framgång för vår region och vårt land.

Inga kommentarer: