torsdag 31 oktober 2013

Med bättre resursfördelning undviks diskriminering!

Det har framkommit att friskolor har prioriterat att ta in välartade högpresterande elever före elever som är lågpresterande med diagnoser. Det är givetvis inte acceptabelt att skolorna bryter mot lagar och regler, men samtidigt är det inte så konstigt att en del lockas att göra det så som resursfördelningssystemet fungerar.

Varje skola, både kommunala och fristående, vill ge alla sina elever en så god utbildning som möjligt. Då måste man också ha resurser som motsvarar elevens behov. Om två elever söker sig till en skola och samma skolpeng följer med eleverna, är det fullt rationellt, att vilja prioritera den elev som kräver minst arbete. Om vi istället gör om resursfördelningssystemet så att eleverna får med sig en skolpeng som gör det möjligt att uppfylla elevens behov, finns det inte längre någon motivation till att diskriminera.

Det här berör både kommunala skolor och fristående. Idag kan kommunala skolor "ha otur" och få en ovanligt hög andel elever med särskilda behov. Resultatet blir att personalen går på knäna och samtidigt blir studiemiljön för alla elever i de berörda klasserna ohållbar. Andra skolor har tur, och har färre än genomsnittligt antal elever med särskilda behov.

Idag har olika kommuner olika system för resursfördelning, och säkerligen har någon kommun ett sådant system som jag förespråkar, men andra kommuner gör det lätt för sig och går istället på upptagningsområdets socioekonomiska profil. Ett sådant system blir väldigt trubbigt, när elever väljer att söka skolor utanför sitt upptagningsområde! SmP

Inga kommentarer: