lördag 24 januari 2009

Sjukvård för papperslösa

Marcus Svensson skriver idag på Smålandspostens ledarsida att alla, inklusive papperslösa borde få subventionerad sjukvård. Självklart skall sjukvården ge akut vård som behövs, men måste det betalas av svenska skattebetalare Det låter rimligt vid första påseende, men är det rättvist? Det är alltid någon som betalar sjukvården. För en svensk som befinner sig i utlandet, är det antingen Försäkringskassan, det egna försäkringsbolaget, eller individen själv som får betala sjukvården. Det beror på vilket land man vistas i, och om man har betalt sin hem/reseförsäkring eller inte. Det är aldrig, mig veterligen, något annat lands skattebetalare som betalar sjukvården.

Det innebär dessutom att vi behandlar utlänningar olika. De som befinner sig i landet lagligt men tillfälligt, och de som befinner sig olagligt. Vi skulle behandla den som befinner sig olagligt i landet bättre än den som är här som turist. Det skulle i förlängningen innebära att vem som helst kan ta sig in i landet, med eller utan pass, och sedan njuta svensk sjukvård utan kostnader. Det räcker att ljuga och säga att man är utvisningshotad för att Landstinget skall öppna plånboken.

Inga kommentarer: