tisdag 21 februari 2012

Tveksamma vindkraftsinvesteringar

Landstinget Kronoberg överväger att köpa in sig i vindkraftverk. Tidigare har Hyresbostäder i Växjö begärt att få göra detsamma. Varför överväger dessa organisationer överhuvudtaget att investera i något som är så långt från deras kärnverksamhet. Det hela bygger på att skattelagstiftningen gör det billigare att konsumera el som man själv producerar än om någon annan gör det. Det är med andra ord en form av fullt laglig skatteplanering.

De som borde vara bäst på elproduktion är ju elbolagen, men då blir det dyrare för konsumenten, i detta fall Landstinget eller Hyresbostäder. Var och en kan ju lätt inse att det borde vara bättre ur samhällsekonomisk synvinkel om företag som är specialiserade på energiproduktion gör investeringarna, men här snedvrider skattelagstiftningen konkurrensen.

Risken som Landstinget och Hyresbostäder löper är att lagstiftningen ändras. Helt plötsligt blir deras investering då olönsam. Den risken skall vägas mot en mycket gynnsam kalkyl under nuvarande lagstiftning. Därför har även jag, efter mycket tvekan, accepterat att godkänna Hyresbostäders begäran.


Inga kommentarer: