tisdag 24 maj 2011

Gratis resa med barnvagn - för övriga passagerares skull

Socialdemokraterna har motionerat om att det skall vara gratis att åka buss för den som har barnvagn. Alliansen har beslutat tillstyrka det men begränsat det till att gälla fram till att man kan betala med SMS biljett även i vårt län. Vårt (alliansens) motiv är att det skall vara smidigare för föräldrar och att det skall gå snabbare vid påstigning för att undvika förseningar. När det blir möjligt att betala med SMS biljett är undantaget överflödigt. Visserligen kommer SMS-biljetten att vara något dyrare än en resa med rabattkort, men å andra sidan tar barnvagnen rätt mycket extra plats.

(S) vill införa betalstation i bakre delen av varje buss, vilket skulle underlätta både påstigande för alla passagerare och möjliggöra de flesta betalalternativ bak i bussen. Detta måste ställas mot kostnaderna för apparaterna. Kostnaden är ganska avsevärd i förhållande till nyttan, och därför avslår alliansen den delen.

Då är det i så fall mer angeläget att få betalstationer i Öresundstågen och i de kommande regionaltågen. (SMP)


Inga kommentarer: