fredag 8 april 2011

Nu har jag blivit Hälsotrampare

Växjö kommun och landstinget har ett projekt som heter Hälsotrampare. Det går ut på att anställda (även politiker) skriver på ett kontrakt där de lovar att cykla till jobbet minst tre gånger i veckan. De som har långt till jobbet kan cykla minst två km i början eller slutet av sin resa. Vinsterna är många. Lägre CO2 utsläpp, mindre trängsel i trafiken, bättre hälsa och billigare för både deltagare och arbetsgivare. Det har nämligen visat sig vid ett liknande projekt i Uppsala, att sjuktalen bland deltagarna sjönk tydligt. Därmed tjänar alla på detta. Kan man tappa några kilon på det här sättet vore det inte dumt. Idag var jag på invägning och mätning av blodtryck och syreupptagningsförmåga. I november är det dags att mäta igen. Spännande att se om det fungerar. Det här är praktisk miljöpolitik och folkhälsopolitik i ett!

Inga kommentarer: