torsdag 28 april 2011

Höjda bensinpriser hotar tillväxten

Idag har bensinpriset höjts ännu en gång. Effekten är att det blir dyrare att ta sig till jobbet för dem som inte har möjlighet att gå eller cykla. Den främsta orsaken till de höjda priserna är naturligtvis oron i mellersta östern. Problemet är att det finns en multiplikator i form av moms som gör att staten tjänar pengar på höjningen av råoljepriserna, samtidigt som priset kan göra det olönsamt att ta ett jobb långt hemmifrån. Mer än halva bensinpriset utgörs av skatter. Staten har tar in energiskatt och koldioxidskatt för att hålla nere bensinkonsumtionen i landet. Momsen räknas både på råvarukostnaden och på skatten. Det här systemet leder till underliga effekter. Nivån på energi- och koldioxidskatt är rimligen satta för att ge ett totalpris som är lagom avskräckande. När då råoljepriset och därmed också momsen höjs kraftigt, blir totalpriset ett annat än vad som var tänkt när energi och koldioxidskatten sattes.

Vi måste nog hitta ett system där staten inte ökar skatten samtidigt som råoljepriserna stiger. Annars blir konsekvenserna antingen orimliga ekonomiska försämringar för hushåll som är beroende av bilen, eller i värsta fall, att resekostnaden blir större än skillnaden mellan lön och socialbidrag. Avdragsrätten för resor till jobbet är inte heller i närheten av den verkliga kostnaden för att köra, och den följer inte bensinpriset.

Inga kommentarer: