lördag 20 november 2010

TVÅ fantastiska erbjudande!

Efter de allmänna valen vidtar som bekant förhandlingar mellan partierna och valberedningar inom partierna. Det har nu resulterat i att jag fått inte bara ett utan två fina erbjudanden om uppdrag. Det första är ordförande i omsorgsnämnden i Växjö. Ett halvtidsuppdrag som innebär ansvar för ca en tredjedel av Växjös budget och drygt en tredjedel av de anställda.

Det andra uppdraget är ordförande för styrelsen i Regionförbundet Södra Småland. Ett heltids uppdrag! Av lätt insedda skäl går det inte att säga ja till båda, vilket leder till ett dilemma. I valet mellan dessa två uppdrag vill jag helst ha ordförandeskapet i regionförbundet. Det har jag också meddelat de som föreslagit mig. Problemet är att de som faktiskt väljer ordförande i regionförbundets styrelse inte är valda själva ännu. Det är med andra ord en förhållandevis osäker nominering. Att regionförbundet består av 8 kommuner + landstinget med ca 8 partier i varje gör det inte lättare. Ordförande i omsorgsnämnden väljs den 14:e december, medan regionfullmäktige inte gör sitt val förrän 12:e januari.

För att inte riskera att stå utan ett enda uppdrag den 13:e januari, kommer jag därför att acceptera val till ordförande i omsorgsnämnden för att senare avsäga mig detsamma om jag blir vald ordförande i regionförbundet.

Inga kommentarer: