torsdag 2 september 2010

Dörrknackning är fantastiskt!

Igår kväll var jag än en gång och knackade dörr i valkampanjen. Det är alltid roligt. 90 % av de som öppnar blir glada för att en politiker knackar på och vill höra deras åsikt. Naturligtvis delar de inte alla moderaternas åsikter, men de flesta uppskattar ändå möjligheten att ansikte mot ansikte kunna framföra vad man tycker eller att kunna ställa frågor. De 10% som inte uppskattar besöket har jag stor respekt för. Ibland kommer man olämpligt, och en del vill helt enkelt inte ha något besök i sitt hem. Det är deras rättighet och därför gäller det att vara observant och tacka för sig när man känner att man stör. Det är ändå detta som demokrati handlar om. Att möta väljare, att lyssna och att kunna förklara sina ståndpunkter utan filtrering genom pressen.

Inga kommentarer: