fredag 19 mars 2010

Återvinningsstationer

Nog är det märkligt att det är så svårt att hålla rent och snyggt vid våra återvinningsstationer i Växjö. Å ena sidan är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) dåliga på att tömma containrarna tillräcklingt ofta. Ansvaret att städa ligger också på dem eftersom de (kostnadsfritt) hyr marken av kommunen i de flesta fall. FTI skulle kunna underlätta situationen genom att tydligt anslå ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa när det är fullt i en container.

Å andra sidan är det märkligt att människor anser sig ha rätten att lämna sina sopor utanför en container när den är full. Att man saknar bil ger inte rätten att skräpa ner.

(SmP)

Inga kommentarer: