torsdag 25 februari 2010

Rättvis resursfördelning inom idrotten?

De senaste dagarna har debatten varit het kring Växjö Lakers damlag. Carin Högstedt med fler ondgör sig på Smålandspostens hemsida över vad de uppfattar som en orättvis behandling länk.

Jag kan inte bedöma om damerna har blivit orättvist behandlade och jag tycker att det är anmärkningsvärt att Carin Högstedt och Gunnar Storbjörk tar till så stora ord. Självklart skall inte någon diskrimineras på grund av kön, men vad betyder det i praktiken? Hur skall resurserna fördelas? Efter antal medlemmar, antal aktiva, efter idrottsliga meriter eller 50% till varje kön? Eller kanske efter vilka intäkter de genererar?

Vart och ett av alternativen ovan har uppenbara brister. En fördelning efter medlemmarnas eller de aktivas kön verkar konserverande. Det vill säga att det blir svårt att bryta ny mark inom idrotter som domineras av det ena könet. En fördelning efter idrottsliga meriter är mycket svårbedömd. Hur väger man meriten att vara bland de bästa av ca 1.300 damer mot att vara bland de bästa av ca 60.000 herrar?

Intäkterna innebär ytterligare en komplikation. Herrarna genererar betydligt större intäkter, både i billjettintäkter och i sponsoring. Är det rätt att kräva att de intäkterna fördelas lika mellan herr och damsektionen?

Jag har ingen enkel lösning, och tack och lov anser jag att jag inte behöver ha det. De idrottsliga bedömningarna måste göras inom idrottsföreningarna, och inte av oss politiker.

Inga kommentarer: